help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Overeenkomst van 30 juni 2005 tussen de Belgische Staat en de Nationale Bank van België tot vaststelling van de regels voor de toepassing van artikel 30 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2005
Aard van de akte: Overeenkomst
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/2005
Pagina:34288
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van ondertekening (datum afgeleid uit art. 4 waarvan de inhoud in het veld "Opmerkingen" van deze fiche wordt hernomen)

Periode van geldigheid van 30/06/2005 tot ...
Opmerkingen "Deze overeenkomst komt, vanaf de datum van ondertekening door beide partijen, in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp." (art. 4)