help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting]
Ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de maatschappij voor de verwerving van vastgoed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2005
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/2005
Pagina:33867
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/08/2005 tot ...
Opmerkingen Bijlage: de bijlage bij de wet bevat de statuten van de "Maatschappij voor de verwerving van vastgoed". Deze statuten zijn onderverdeeld in artikelen. Daarom maakt de bijlage bij de wet het voorwerp uit van een afzonderlijke fiche die bij deze akte gevoegd wordt: zie de vermelding "Statuten 16/07/2005" onder de rubriek "Bijlage(n)"; om de eraan eventuele aangebrachte wijzigingen te bekijken, klikt u erop en raadpleegt u de analyse.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 16/07/2005