help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juli 1953 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van het Internationaal Rekencentrum, en van de Bijlage, ondertekend te Parijs, op 6 december 1951


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1953
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/1953
Pagina:5758
Advies van de Raad van State 3153