help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 augustus 1968 houdende goedkeuring van het Verdrag (nr. 99) betreffende de methoden tot vaststelling van de minimumlonen in de landbouw, aangenomen te Genève op 28 juni 1951, door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierendertigste zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1968
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1969
Pagina:2153
Advies van de Raad van State 9886