help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 9 oktober 1991 houdende uitvoering van artikel 22, e) van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1991
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1992
Pagina:3169
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking