help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijziging van 11 februari 2005 aan de statuten van het Belgisch Instituut voor Normalisatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/2005
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/2005
Editie:2
Pagina:30187
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/06/2005 tot 01/12/2006
Opmerkingen KB 01/09/2006 (B.S. 01/12/2006, p. 66751) : de beslissing van de Algemene Vergadering van het Belgisch Instituut voor Normalisatie van 22 februari 2006 tot ontbinding van het Belgisch Instituut voor Normalisatie, wordt goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 december 2006.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 22/06/2005