help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 april 1975 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1965 houdende bepaling van het aantal, de territoriale bevoegdheid en de organisatie van de examencentra tot herkrijging van het recht om een voertuig met eigen beweegkracht te besturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/1975
Pagina:6190
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking