help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 mei 2005 houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2005
Pagina:27271
Advies van de Raad van State 37833
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/06/2005 tot ...