help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 augustus 1932 tot goedkeuring van het Verdrag tussen België en Nederland, getekend te 's-Gravenhage, op 16 oktober 1931, en betreffende de gelijkstelling van de Nederlandse onderdanen en de Belgische onderdanen voor de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der invaliditeits- en ouderdomsverzekering en de regeling van de gevolgen voor elkanders onderdanen van het naast elkander werken dier wetgevingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1932
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/1933
Pagina:1618
Advies van de Raad van State --