help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 mei 2005 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/2005
Editie:2
Pagina:23614
Advies van de Raad van State 38128
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2005 ("de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/06/2005 tot ...