help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 augustus 2001 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Gabon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 27 mei 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2001
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/2005
Pagina:23260
Advies van de Raad van State 30717
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/05/2005 tot ...