help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 1993 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 7 april 1993 houdende toekenning van een harmonisatiepremie en van een voorschot op de geharmoniseerde wedden van het personeel van niveaus 4, 3, 2 en 2 + van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag of de controle van de Executieve


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1993
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/1994
Pagina:8038
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1993

Opmerkingen Zonder voorwerp bij BBHR van 26/05/1994