help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie 'Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg'


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/2005
Pagina:22640
Advies van de Raad van State 37783
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/05/2005 tot 01/07/2009