help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 februari 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1971 tot oprichting van een afsluiting, betreffende de bevordering door verhoging in graad en de verandering van graad, tussen de besturen die onder het gezag van de Eerste Minister ressorteren en de besturen die onder het gezag van de Minister van het Openbaar Ambt ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/02/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1975
Pagina:1493
Advies van de Raad van State 12182