help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 augustus 1978 houdende de begroting van de Brusselse Gewestelijke Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/08/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1978
Pagina:10277
  • 13/10/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1978 tot 31/12/1978