help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 204 van 1 oktober 1935 houdende inrichting der bestendige commissie van advies inzake contracten of aanbestedingen waarbij aan de openbare besturen en aan de hun ondergeschikte of door de openbare macht geldelijk gesteunde instellingen of organismen, bepaalde verplichtingen worden opgelegd inzake contracten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/1935
Nummer: 204
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/1935
Pagina:6238
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 30/12/1983