help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 juni 1975 houdende bepaling van de toelagen toe te kennen aan inrichtingen, lichamen of instellingen belast met de voortgezette opleiding en vaststelling van de bekwaamheid van technici belast met het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gelegen in de speciale beschermingszones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/1975
Pagina:10591
Advies van de Raad van State U - D