help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 140846 van 18 februari 2005

"Sont annulés l'article 1er, 3°, et l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et les normes particulières qu'elle doit respecter, en ce qu'ils introduisent respectivement un 6° dans l'article 3 et un article 6bis, § 2, dans l'arrêté royal du 31 mai 1989, précité."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/2005
Nummer: 140846
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 14/04/2005
Editie:1
Pagina:16390
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 07/11/2000

Periode van geldigheid van 08/02/2001 tot ...