help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 maart 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2005 bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps, van de penitentiaire beambten en van de verplegers van de Federale Overheidsdienst Justitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/2005
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/2005
Pagina:14362
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2005

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 19/12/2009