help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 10 maart 2005 houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het "International Plant Genetic Resources Institute", gedaan te Brussel op 15 oktober 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/2005
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/2005
Pagina:14115
Advies van de Raad van State 37703
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/10/2003

Periode van geldigheid van 15/10/2003 tot ...