help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 mei 1975 waarbij vergund wordt af te wijken van de voorschriften van artikel 268, 4e lid, van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming wat de kranen met hydraulisch telescopische kraanarm en de hydraulische graafmachines met meervoudig gearticuleerde kraanarm betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/05/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/1975
Pagina:12697
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking