help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 januari 2005 houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/2005
Editie:3
Pagina:11996
Advies van de Raad van State 36731
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/03/2005 tot ...