help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/2005
Editie:1
Pagina:10934
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen BIFENTHRIN en FAMOXADONE: 26/03/2005
Voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen AZOXYSTROBIN, FENHEXAMID, FENPROPIMORF, IPROVALICARB, MANCOZEB, MANEB, METALAXYL, METALAXYL-M, METHOMYL, METIRAM, MYCLOBUTANIL, PENCONAZOOL, PROPINEB, THIODICARB en ZINEB: 23/06/2005


Periode van geldigheid van 26/03/2005 tot 01/09/2008