help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 maart 2005 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de werkgeversbijdragen en -premies en persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming van pensioenen of aanvullende pensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/2005
Editie:2
Pagina:9838
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 35176
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2004 (datum van inwerkingtreding van de wijzigingen die door de wet van 28 april 2003 betreffende
De aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, worden aangebracht aan de artikelen 59 en 1453 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot ...