help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen]
Koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/2005
Editie:1
Pagina:9358
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 37963
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Met uitzondering van:
1° de bepalingen met betrekking tot niveau D: 01/01/2002
2° de bepalingen met betrekking tot niveau C: 01/062002
3° de bepalingen met betrekking tot niveau B: 01/10/2002
4° de artikelen 8, 9, 28, 29, 30, 44, 212 en 214: 01/09/2004


Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot ...
Opmerkingen De wijzigingen aan het KB 29/10/1971, wat betreft enerzijds de FOD Financiën en anderzijds de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën, hebben tot gevolg dat vanaf 08/03/2005, 2 afzonderlijke organieke reglementen van toepassing zijn. Dit impliceert dat het KB 29/10/1971 gesplitst wordt en een afzonderlijke behandeling krijgt.