help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal (van OVAM) van 15 februari 2005 tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 10 april 2003 houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de adjunct-administrateur-generaal, de afdelingshoofden en ambtenaren van de rangen A2 en A1


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/2005
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/03/2005
Editie:2
Pagina:8521
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2003

Periode van geldigheid van 01/12/2003 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.