help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juni 1993 inzake de erkenning van de personen belast met het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 58, eerste lid, 6°, van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1993
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/1993
Pagina:16099
Advies van de Raad van State 22260
Inwerkingtreding / Uitwerking zie erratum

Periode van geldigheid van ... tot 12/04/1999