help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 februari 1968 waarbij machtiging wordt verleend tot de toekenning, bij wege van een vergelijkend wervingsexamen, van graden die niet tot de rangen 10,20,30 of 40 behoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/1968
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/1968
Pagina:2151
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 12/02/1981