help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 januari 2005 tot vaststelling, met toepassing van artikel 14, § 2, tweede lid van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, van de berekeningswijze van het loon voor de feestdagen van de arbeiders van de ondernemingen van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden, die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren (P.C. 140)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/2005
Pagina:4640
Advies van de Raad van State 37426
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/02/2005 tot ...