help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 januari 2005 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake roerende voorheffing op inkomsten betaald of toegekend in uitvoering van zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/2005
Editie:2
Pagina:2978
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 37831
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 20: 01/02/2005 (dag van bekendmaking van dit besluit en W 15/12/2004; zie ook art. 21, tweede lid tot laatst lid)

Overgangsbepalingen: art. 22

Periode van geldigheid van 01/02/2005 tot ...