help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 november 1919 houdende goedkeuring:
1. van de Overeenkomst, te Parijs op 26 april 1918 met Frankrijk ondertekend, betreffende de bescherming tegen de handelingen der vijandelijke overheden, van de private goederen en belangen der onderhorigen van een dezer landen in het andere
2. van de Schikking, op 9 oktober 1919 te Parijs ondertekend met Frankrijk, betreffende het herstel der oorlogsschade


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1919
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/1919
Pagina:6383
Advies van de Raad van State - -