help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 26 november 2004 houdende de organisatie van Kind en Gezin en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2004
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/2005
Pagina:858
Advies van de Raad van State 37035
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2000
Art. 11, 3° en 12, 3°: 01/01/1999
Art. 11, 4° en 12, 4°: 01/07/1997
Art. 11, 7° en 12, 7°: 01/04/2000


Periode van geldigheid van 01/07/1997 tot 01/04/2006