help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/12/2004
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/2005
Editie:1
Pagina:598
Advies van de Raad van State 37428
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2005
Met uitzondering van:
-de bepalingen van het stambesluit VOI die van toepassing worden gemaakt hebben uitwerking of treden in werking op de datum bepaald in de slotbepalingen van het stambesluit VOI en in de wijzigingsbesluiten
-de datum bepaald in de desbetreffende bepaling van dit besluit.

Buitenwerkingtreding: Overgangsbepalingen: art. 19 tot 22 BVR 27/11/2009

Periode van geldigheid van 01/02/2005 tot 01/04/2010