help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2004 betreffende de rechtsopvolging naar aanleiding van de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, en naar aanleiding van de kwalificatie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen waarvan de naam wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 19/11/2004
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
  Acte confirmé
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/12/2004
Edition:2
Page:86570
Avis du Conseil d'Etat 37694
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2005
Artikelen 2, § 2 en 3, § 2 evenals de bepalingen van de artikelen 4 en 5, die betrekking hebben op de overdrachten van de in respectievelijk artikel 2, § 2 en 3, § 2 bedoelde waterwegen en hun aanhorigheden: 30/06/2004

Période de vigueur du 30/06/2004 au ...