help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2004
Pagina:85102
Advies van de Raad van State 35117
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: te bepalen door de Koning per paramedisch beroep
01/09/2010 voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent (KB 12/07/2009)
01/09/2010 voor het beroep van diëtist (KB 12/07/2009)
02/01/2012 voor de beroepen van audioloog en van audicien bedoeld in het KB 04/07/2004 (KB 24/10/2011)
02/01/2012 voor het beroep van ergotherapeut bedoeld in het KB 08/07/1996 (KB 24/10/2011)
02/04/2013 voor het beroep van orthoptist bedoeld in het KB 24/11/1997 (KB 11/03/2013)
02/04/2013 voor het beroep van logopedist bedoeld in het KB 20/10/1994 (KB 11/03/2013)
02/12/2013 voor het beroep van technoloog medische beeldvorming bedoeld in het KB 28/02/1997 (KB 07/11/2013)
02/12/2013 voor het beroep van medisch laboratorium technoloog bedoeld in het KB 02/06/1993 (KB 07/11/2013)
01/10/2016 voor het beroep van podoloog bedoeld in het KB 07/03/2016 (KB 21/09/2016)
30/06/2019 voor het beroep van mondhygiënist zoals bedoeld in het KB 28/03/2018 (KB 21/11/2018)
01/09/2020 voor het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer zoals bedoeld in het KB van 14/05/2019 (KB 11/05/2019)

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse;
-Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen wat de Vlaamse Overheid betreft: naar aanleiding van BVR 15/01/2016, is dit KB opgeheven, behalve art. 7, §1.
-Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen wat de Franse Gemeenschap betreft: zie "Alle" in de analyse (opheffing van het gehele besluit door het AGCF 19/10/2016, art. 17)
-Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen wat de Duitstalige Gemeenschap betreft: zie "Alle" in de analyse


Periode van geldigheid van 01/09/2010 tot ...