help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 26. August 2004 bezüglich der Zusammensetzung und der Funktionsweise der Kabinette der Mitglieder der Regierung der Deutschprachigen Gemeinschaft
sowie bezüglich der Personalmitglieder der Dienste der Regierung, der Deutschsprachigen Gemeinschaft die
zur Mitarbeit im Kabinett eines Mitglieds der Föderalregierung berufen werden

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 26 augustus 2004 betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de regeringsleden alsmede betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap aangewezen om in het kabinet van een lid van de Federale Regering mee te werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/08/2004
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2004
Editie:2
Pagina:84996
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/07/2004

Periode van geldigheid van 06/07/2004 tot 03/07/2009