help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 september 2004 tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/11/2004
Editie:1
Pagina:74506
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2003
Artikelen 13 en 14: 01/01/2002
Artikelen 15 tot 17: 01/06/2002
Artikelen 18 tot 19: 01/10/2002

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot 01/12/2004