help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels]
Koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/2004
Pagina:74004
  • 01/07/2019 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte (federale versie) zoals laatst gewijzigd bij KB 09/03/2014.
Advies van de Raad van State 37568
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2004

Art. 3: 01/01/2000

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse


Periode van geldigheid van 01/01/2000 tot ...