help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 1975 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 1975, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds" en tot vaststelling van zijn statuten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1975
Pagina:7107
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1975

Periode van geldigheid van 01/04/1975 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 28/02/1975