help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 november 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage bedoeld bij artikel 59, 7°, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/1976
Pagina:14923
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976