help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 september 2004 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2004
Pagina:71032
Advies van de Raad van State 35018
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/10/2004 tot ...