help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende vaststelling van de vergoedingen van de leden van het federaal Borstvoedingscomité


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/2004
Pagina:70700
Advies van de Raad van State 30334
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/10/2004 tot ...