help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 maart 1952 betreffende de wijze van berekening van de bijdragen en de kinderbijslag der arbeiders, aangesloten bij de Bijzondere Compensatiekas voor kinderbijslag ten bate van de thuiswerkers alsmede van de handelsreizigers en -vertegenwoordigers in dienst van verscheidene werkgevers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1952
Pagina:3774
Advies van de Raad van State 2701