help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juni 1959 houdende bepaling van de berekeningswijze van bedragen van de kinderbijslag voor sommige werklieden van de handel in brandstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/1959
Pagina:4641
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 6

Periode van geldigheid van 01/11/1956 tot 01/10/1981