help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening van 14 december 1995 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1996


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1995
Aard van de akte: Verordening van de Brusselse Agglomeratie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/1996
Pagina:3604
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

TT 1996

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.