help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs -
[Codex over het welzijn op het werk - TITEL VIII (Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties) - HOOFDSTUK III (Stagiairs)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2004
Pagina:70059
Advies van de Raad van State 37513
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2004
Artikelen 14, 15, 16: te bepalen door de Koning
Artikel 19 pp.: te bepalen door de Koning

Periode van geldigheid van 01/09/2004 tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van de artikelen 1 tot 16 van dit besluit vormen titel VIII, hoofdstuk III van de Codex over het welzijn op het werk

Artikel 11: zie rechtzetting