help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van het Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap voor het vertegenwoordigen van personen met een handicap in het Regionaal Overlegcomité Gehandicaptenzorg en het organiseren van trajectbegeleiding


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 28/05/2004
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/09/2004
Edition:1
Page:69755
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2005 (BVR 17/12/2004)

Période de vigueur du 01/07/2005 au 01/03/2006