help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 10. Juni 2004 zur Abschaffung der Verpflichtenden Vorlage der «für gleichlautend erklärten Abschriften» von Dokumenten

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 juni 2004 tot afschaffing van de verplichte voorlegging van eensluidend verklaarde afschriften van bescheiden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/2004
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/2004
Editie:2
Pagina:64428
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/03/2004

Periode van geldigheid van 31/03/2004 tot ...