help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 augustus 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de bestuursafdeling voor de volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/2004
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/2004
Editie:2
Pagina:64028
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/09/2004 tot ...