help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 augustus 2004 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/08/2004
Editie:1
Pagina:63298
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/08/2004 tot 31/12/2015
Opmerkingen Het koninklijk besluit van 4 juni 1979 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 1980, 1 september 1980, 8 november 1990, 26 mei 1998 en 20 juli 2000 wordt opgeheven, met uitzondering van de artikelen 1 tot 19 die voor de zittijd 1998 - 2004 van de interfederale bureaus van kracht blijven tot de eerste vergadering van de sectorcommissies in oktober 2004, en van de artikelen 20 tot 41 die voor de zittijd 1999 - 2005 van de Hoge Raad van kracht blijven tot zijn installatie voor de volgende zittijd in januari 2005.